• Modrý průkaz EHIC (Evropský průkaz zdravotního pojištění) využijete jen v zemích EU a smluvních státech, průkaz není ekvivalentem cestovního pojištění!
  • Jako občané EU sice máme ve veřejných zdravotnických zařízeních členských zemí nárok na stejnou zdravotní péči, jakou čerpají tamní obyvatelé, ale rovněž musíme platit stejné poplatky a spoluúčasti.
  • Nikdo například neproplatí transport do ČR a jiné, v cestovním pojištění běžně zahrnuté, služby.
  • Nemůžete využít pomoc asistenční služby.